AWARD WINNING NUTRITION 100% GELD TERUG GARANTIE GECERTIFICEERDE INGREDIENTEN
Review 4.1 / 5
Hypersomnia
6 april 2021 frederique
hypersomnia

Hypersomnia

Wie te maken heeft met hypersomnia, heeft te maken met extreme slaperigheid gedurende de dag. Dit kan zelfs het geval zijn na een volle nacht slaap. De naam hypersomnia wordt vaak vervangen door de afkorting EDS, wat staat voor excessive daytime sleepiness. Het is een aandoening die zowel op zichzelf en als symptoom van een andere aandoening kan voorkoen. In veel gevallen heeft dit dan een medische onderliggende oorzaak. Mensen die met hypersomnia te maken hebben. Kunnen maar moeilijk functioneren omdat ze voortdurend moe zijn en zich niet kunnen focussen door een gebrek aan energie.

Welke vormen van hypersomnia onderscheiden we?

Hypersomnia komt als primaire en secundaire klacht voor. In dat opzicht is het dus ook belangrijk om naar andere aandoeningen te kijken. Zijn die er niet, dan is het een primaire klacht. Het enige symptoom is een extreme vermoeidheid. Wie met secundaire hypersomnia te maken heeft, kan allerlei andere klachten hebben. Bekend zijn bijvoorbeeld slaapapneu, Parkinson, nierfalen en chronisch vermoeidheidssyndroom. Al deze klachten veroorzaken een slechte slaap in de nacht. Waardoor vermoeidheid overdag een logisch gevolg is.

Hypersomnia is overigens wel iets anders dan narcolepsie. Het is een aandoening die niet neurologisch is, zoals narcolepsie dat wel is. Dit kan zorgen voor niet te remmen slaapaanvallen gedurende de dag. Mensen met hypersomnia hebben geen slaapaanvallen, ze zijn alleen altijd vermoeid. Dit verschil is belangrijk om te onderscheiden, ook met het oog op de behandeling van beide aandoeningen.

Probeer zeker ook eens onze SLEEPWELL SPRAY™ voor een betere slaap kwaliteit.

Wat zijn de oorzaken van hypersomnia?

Is hypersomnia de primaire klacht? Dan kan dit mogelijk voortkomen uit een probleem met de hersenfunctie die de staat van slaap en waak regelt. Gaat het om een secundaire klacht? Dan kan de oorzaak in allerlei andere factoren die de slaap verstoren liggen. Denk aan de rol van slaapapneu. Doordat het ademen ’s nachts moeilijker gaat, worden mensen wakker, waardoor zijn onvoldoende rusten.

Ook medicatie kan een rol hebben in hypersomnia. Wie alcohol of drugs in hoge mate gebruikt, kan overdag slaperigheid ervaren. Het is daarnaast ook zo dat het uitvallen van sommige functies, of het genezen van blessures aan het hoofd ook een rol kunnen spelen in het ervaren van hypersominia.

Wie kan met hypersomnia te maken krijgen?

Mensen met klachten op allerlei fronten kunnen vermoeid zijn overdag. Zij hebben dan ook de grootste kans op hypersomnia. De eerdergenoemde klachten als slaapapneu, nierproblemen, hartklachten, hersenaandoeningen, depressies en andere bekende klachten zijn hierin het meest voorkomend. Het is belangrijk om te weten dat de klachten vaker bij mannen dan bij vrouwen worden vastgesteld. Ook mensen die veel roken of drinken kunnen eerder met hypersomnia te maken krijgen. Ook medicijnen die duizeligheid en slaperigheid als bijwerkingen hebben spelen soms een rol.

Wat zijn bekende symptomen van hypersomnia?

De belangrijkste klacht die voorkomt bij hypersomnia is een voortdurende staat van vermoeidheid. Mensen die hiermee te maken hebben, doen vaak dutjes gedurende de dag, zonder dat de slaperigheid ooit afneemt. Het is bovendien lastig voor hem om wakker te worden na een volle nacht slaap. Andere bekende klachten zijn een energietekort, lage irritatiegrens, angstgevoelens, lusteloosheid, trager denk- en spreekvermogen, problemen met onthouden en rusteloosheid.

Hoe stel je hypersomnia vast?

Hypersomnia vaststellen is een taak voor de dokter. Die kan kijken naar je medische geschiedenis. Daarnaast kan een lichamelijk onderzoek de alertheid en scherpte vaststellen. Daarnaast zijn hulpmiddelen te gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan het bijhouden van een slaapdagboek. Ook is het de moeite waard om de mate van slaperigheid een cijfer te geven op verschillende momenten. Zo is vast te stellen hoe hevig de klachten zijn. Soms wordt de slaap in een gecontroleerde omgeving gemonitord. Dit kan overdag, maar ook voor een hele nacht. Gegevens over hersenactiviteit, oogbewegingen, hartritme, zuurstofniveau en ademhaling worden zo verzameld.

Hoe is hypersomnia te behandelen?

Er zijn verschillende paden te behandelen als het om hypersomnia gaat. Het heeft vooral met de oorsprong van de klachten te maken. Zo kunnen medicijnen die eigenlijk bedoeld zijn voor narcolepsie een rol spelen. Denk aan amfetamine, modafinil en andere middelen. Deze middelen zijn stimulerend en houden je beter wakker.

Ook kan er gekeken worden naar de levensstijl. Dit kan van grote waarde zijn. Denk bijvoorbeeld aan een meer regelmatige slaap. Ook bepaalde activiteiten afleren kan helpen. Denk aan het innemen van alcohol of drugs dichtbij de bedtijd. Of denk aan schermtijd in bed. Ook een ander eetpatroon kan helpen om de energie te bevorderen.

Hoe zit het met de lange termijn?

Het is mogelijk om de klachten van hypersomnia aan te pakken. Daarvoor moeten de juiste stappen worden gezet. Mogelijk eerst met medicatie, maar vooral door de levensstijl te verbeteren. In sommige gevallen zal de aandoening altijd een bepaalde rol blijven spelen. Het is niet gevaarlijk, maar kan wel lastig zijn. Het is niet mogelijk om hypersomnia altijd te voorkomen. Wel is het belangrijk om te zorgen voor goede omstandigheden. Zo wordt de kwaliteit van de slaap beter. Dit kan veel helpen.

Lees ook wat is insomnia